Klienci instytucjonalni

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę instytucji z obszaru administracji publicznej i sfery budżetowej.

Kancelarie

Kancelaria oferuje usługi związane z substytucją przed sądami, komornikami, organami administracji i innymi podmiotami na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Niebieski parasol - darmowe porady prawne

Szczegóły dotyczące akcji Niebieski Parasol dostępne są na stronach internetowych Krajowej Izby Radców Prawnych (www.kirp.pl) oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie (www.oirp.szczecin.pl).

Wynagrodzenie

Podstawą wynagrodzenia Kancelarii jest prognozowany nakład pracy niezbędny do załatwienia sprawy zleconej przez Klienta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria każdorazowo przedstawia przynajmniej dwa warianty finansowe. Co do zasady opierają się one na następujących modelach:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – dokładnie określona z góry kwota za poprowadzenie sprawy
  • wynagrodzenie etapowe – podział bardziej skomplikowanej sprawy na kolejne części odrębnie płatne
  • wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie za czas pracy radcy prawnego przy określonej czynności
  • wynagrodzenie „success fee” – wynagrodzenie Kancelarii (lub jego część) uzależnione jest od korzystnego dla Klienta zakończenia sprawy
  • stała obsługa prawna – stała miesięczna opłata pozwalająca Klientowi na przekazanie praktycznie nieograniczonej ilości spraw

 W każdej ze spraw zleconych Kancelarii wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie. Przedstawione powyżej modele wynagrodzenia Kancelarii mogą być ze sobą łączone zależnie od potrzeb i możliwości Klientów Kancelarii.