Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorców niezależnie od ich formy prawnej.

Klienci indywidualni

Kancelaria oferuje usługi prawnicze zarówno w zakresie doradztwa jak i reprezentacji w większości dziedzin prawa.

Klienci instytucjonalni

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę instytucji z obszaru administracji publicznej i sfery budżetowej.

Klienci instytucjonalni

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę instytucji z obszaru administracji publicznej i sfery budżetowej, w której zakres wchodzi opiniowanie i przygotowywanie wszelkich umów, wewnętrznych aktów prawnych, spraw pracowniczych czy windykacji należności.