Klienci indywidualni

Kancelaria oferuje usługi prawnicze zarówno w zakresie doradztwa jak i reprezentacji w większości dziedzin prawa.

Klienci instytucjonalni

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę instytucji z obszaru administracji publicznej i sfery budżetowej.

Kancelarie

Kancelaria oferuje usługi związane z substytucją przed sądami, komornikami, organami administracji i innymi podmiotami na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Prawa konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa o prawach konsumenta, która ma zadanie dostosowanie polskich przepisów prawa w zakresie standardów i procedur ochrony konsumentów do przepisów obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej.

Zmiany dotykają w szczególności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w sklepach on-line i drogą wysyłkową. Najważniejsze z nich, to:

  • więcej obowiązków informacyjnych (w ustawie przewidziano katalog 21 obowiązków) - obowiązek przekazania Klientowi informacji w ściśle określonej formie
  • zmiany warunków odstąpienia od umowy przez Klienta - wydłużenie terminu do 14 dni oraz rozbudowany obowiązek informacyjny w tym zakresie
  • konieczność przeedytowania niektórych przycisków i komend w sklepach intenetowych oraz zwiększone obowiązki informacyjne związane z wyglądem sklepu

Brak dostosowania prowadzonego sklepu internetowego do nowych przepisów prawa skutkować może nie tylko zwiększonymi uprawnieniami Klintów sklepu ale również podlega karze grzywny na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nowowprowadzonymi zmianami do kontaku z Kancelarią. Oferujemy zarówno usługi związane z dostostowaniem sklepów i ich regulaminów do obowiązujących standardów, jak i szkolenia w tym zakresie.