Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorców niezależnie od ich formy prawnej.

Klienci indywidualni

Kancelaria oferuje usługi prawnicze zarówno w zakresie doradztwa jak i reprezentacji w większości dziedzin prawa.

Klienci instytucjonalni

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę instytucji z obszaru administracji publicznej i sfery budżetowej.

Historia miasta Szczecin

Słowiański gród z IX wieku w roku 967 został przyłączony przez Mieszka I do Polski, który jeszcze w 1005 roku znajdował się pod władaniem Bolesława Chrobrego. W 1121 Szczecin powrócił za sprawą Bolesław Krzywoustego do Polski, niemniej jednak już w roku 1181 miejscowość stała się lennikiem cesarza. Pod wpływami niemieckimi miasto pozostawało do roku 1630 kiedy to zostało zajęte przez Szwedów i pozostawało w ich władaniu do roku 1713 kiedy to przeszło w ręce Prus. Przez siedem lat (1806-1813) Szczecin znajdował się pod okupacją francuską. Następnie miasto znalazło się po niemieckiej stronie, gdzie pozostało do roku 1945, kiedy to ponownie po ponad 750 latach wrócił do granic Polski. W tym samym roku w Szczecinie powstały Sąd Grodzki, Prokuratury Okręgowa i Apelacyjna a co za tym idzie pierwsze indywidualne praktyki prawnicze.